Sposób postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym, elektronicznym i bateriami

Informacja dla użytkowników o sposobie postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym.

Symbol przekreślonego kołowego kontenera na odpady umieszczony na produktach informuje, że zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie można wyrzucać wraz z odpadami komunalnymi. Wyrzucając elektrośmieci do kontenera stwarzasz zagrożenie dla środowiska.

Segregując i przekazując do przetworzenia, odzysku, recyklingu oraz utylizacji zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne chronisz środowisko przed zanieczyszczeniem i skażeniem, przyczyniasz się do zmniejszenia stopnia wykorzystania zasobów naturalnych oraz obniżenia kosztów produkcji nowych urządzeń. Adresy punktów zbiórki znajdują się na stronie:
http://rzseie.gios.gov.pl/szukaj_rzseie.php (filtrując po Z – Przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie zbierania)

Link do strony z punktami zbierania w województwie opolskim:
http://rzseie.gios.gov.pl/szukaj_rzseie.php?nazwa_podmiotu=&state_id%5B%5D=8&nr_rej=&nr_nip=&literal_id%5B%5D=Z&szukaj=Wyszukaj

Najbliższy punkt zbiórki:
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
Firmą prowadzącą Punkt jest
Usługi Komunalne SOBEK Andrzej Sobek , 46-200 Kluczbork, ul. Powstańców Śląski 7

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych , którego żadne z wymiarów nie przekracza 25 cm można oddać bez konieczności zakupu nowego sprzętu w jednostkach handlu detalicznego o powierzchni co najmniej 400 m2 poświęconej sprzedaży sprzętu.

Zużyty sprzęt pochodzący z gospodarstw domowych może być przekazany w punkcie sprzedaży , o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany.

Zużyty sprzęt pochodzący z gospodarstw domowych może być przekazany w miejscu dostawy , o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczany.

Adresy najbliższych punktów zbiórki zużytych baterii i akumulatorów.

TESCO POLSKA SP. Z O.O.
Opolskie
Opole
46-020
Grota-Roweckiego 15

TESCO POLSKA SP. Z O.O.
Opolskie
Krapkowice
47-303
3-go Maja 44

TESCO POLSKA SP. Z O.O.
Opolskie
Namysłów
46-100
Mariańska 3

Kaufland Polska Markety Sp. zo.o. S.k
Opolskie
Brzeg
49-300
Łokietka 24a

Kaufland Polska Markety Sp. zo.o. S.k
Opolskie
Kędzierzyn-Koźle
47-224
Kozielska 36

Kaufland Polska Markety Sp. zo.o. S.k
Opolskie
Kluczbork
46-200
Jagiellońska 14

Kaufland Polska Markety Sp. zo.o. S.k
Opolskie
Nysa
48-300
Piłsudskiego 21

Kaufland Polska Markety Sp. zo.o. S.k
Opolskie
Prudnik
48-200
Wiejska 4

Kaufland Polska Markety Sp. zo.o. S.k
Opolskie
Strzelce Opolskie
47-100
Strzelców Bytomskich 1

Kaufland Polska Markety Sp. zo.o. S.k
Opolskie
Krapkowice
47-303
Księdza Koziołka 46

Kaufland Polska Markety Sp. zo.o. S.k
Opolskie
Namysłów
46-100
Sikorskiego 12

Kaufland Polska Markety Sp. zo.o. S.k
Opolskie
Opole
45-005
Budowlanych 4b

SUPER-PHARM Poland Sp. z. o.o.
Opolskie
Opole
45-951
Krakowska 45/47

SUPER-PHARM Poland Sp. z. o.o.
Opolskie
Zawada
46-022
Dębowa 1

CASTORAMA Polska Sp. z o.o.
Market Kędzierzyn Koźle
opolskie
47-224
Kędzierzyn -Koźle
Armii Krajowej 40, 47-224 Kędzierzyn -Koźle

Carrefour Polska Sp z o.o.
ul. Targowa 72,
03-734 Warszawa
Carrefour Kędzierzyn Koźle
Hipermarket
OPOLSKIE
47-224
Kędzierzyn-Koźle
Kozielska 20, 47-224 Kędzierzyn-Koźle

Castorama Polska Sp. z o.o.
Castorama Nysa
opolskie
48-303
NYSA
Krasińskiego 31, 48-303 NYSA

Carrefour Polska Sp. z o.o.
ul. Targowa 72,
03-734 Warszawa
Carrefour Wrocław, Niemodlińska
OPOLSKIE
45-710
Opole
Niemodlińska 21, 45-710 Opole

CASTORAMA Polska Sp. z o.o.
OPOLSKIE
45-302
Opole
Wiejska 141a, 45-302 Opole

JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
ul. Żniwna 5, 62-025 Kostrzyn
Centrum Dystrybucyjne Skarbimierz
OPOLSKIE
49-318
Skarbimierz
Biedronkowa 1, 49-318 Skarbimierz

Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać bezpośrednio od sprzedawcy lub w firmie TOM Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A., ul. Pomorska 112, 70-812 Szczecin, infolinia 801 005 505, email: kontakt@tomoo.pl